• KD säger nej till både spårväg och BRT i centrum

  Kristdemokraterna i Uppsala har efter en intern demokratisk process beslutat att rösta emot både spårväg och BRT från Resecentrum till Gottsunda och Ultuna. Den huvudsakliga anledningen är att vi vänder oss emot en kollektivtrafikutbyggnad i centrum innan övrig planering är mogen för det, och framför allt innan man har tittat på möjligheten för en ny bro så att inte all trafik ska behöva gå via Islandsbron och Bäverns gränd.

  – Att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem med nya linjer innan det är bestämt hur det blir med ombyggnationen av Uppsalas resecentrum, och nya broar över Fyrisån, vore ett stort och nästan oåterkalleligt misstag. Förslaget skulle innebära att Kungsgatan stängs helt för biltrafik, samt att två spårvägslinjer måste samsas om sträckan över Bäverns gränd och Islandsbron, kommenterar Jonas Segersam och fortsätter: 

  – Som det är nu så har styret bara hastat fram detta förslag som tillägg till det ursprungliga förslaget om kapacitetsstark kollektivtrafik i Ultunalänken. När det gäller ett så stort beslut som nytt kollektivtrafiksystem i centrum så kan man inte hasta fram det. Av samma anledning säger vi också i nuläget nej att utreda BRT till Gränby, som styret bara den senaste veckan lagt in som ett nytt förslag till beslut. 

  Detta besked innebär till viss del att Kristdemokraterna byter linje. Inför valet 2010 var KD i Uppsala aktiva för att få till en spårvägsutredning och söka medlemskap i föreningen spårvägsstäder. Frågan diskuterades på ett medlemsmöte och sedan dess har detta varit partiets politik i Uppsala. Men när utredningen nu har kommit 10 år senare så står det klart att många både nya och gamla medlemmar är mer skeptiska. När det gäller sträckan mellan Bergsbrunna och Gottsunda står dock Kristdemokraterna fast – en fortsatt utredning kan fortgå innan slutligt beslut 2021. Anledningen är att den sträckan är betydligt mer utredd och att nyttan av spårväg är mindre kontroversiell.

  – Även om vi är för fyrspår och en ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna så har vi som parti hela tiden drivit att man ska stadsplanera på ett helt annat sätt än vänsterstyret gör. Vi vill öka andelen egnahem och säkerställa rimliga boendeförhållanden för barnfamiljer, säger Elias Moberg som är ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

  – Vi vill inte se ett nytt miljonprogramsområde utan är måna om att Uppsala får en förnuftig och genomtänkt stadsutveckling framför att genomföra vänsterexperiment.

  På kommunstyrelsen den 11 mars kommer Kristdemokraterna därför att rösta nej till minoritetsstyrets förslag, och lägger istället fram egna alternativa yrkanden som innebär att planeringen för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan city och Gottsunda/Ultuna avbryts.