• KD säger nej till punkthus i Rackarberget

  Pressmeddelande 2018-10-24

   Idag behandlar kommunstyrelsen ett ärende gällande detaljplan för Rackarberget. Kristdemokraterna yrkade som enda parti återremiss i syfte att justera de två punkthusen i den lägre delen av området.

   Vi är väldigt tveksamma till att klämma in två höga hus på en redan tätt bebyggd yta. De harmonierar dessutom inte med den övriga bebyggelsen, vilket för oss är viktigt när vi tar ställning till nya förslag. De två nya husen är högre än övriga och täcker igen ingången till området. Nu blir det smalare och mörkare, vilket kan öka den upplevda otryggheten. Vi vill att man justerar förslaget och tar hänsyn till bland annat trygghetsperspektivet, kommenterar Jonas Segersam (KD).

  – Det finns flera problem med punkthus. Dels innebär det dålig hushållning med markytan, dels blir det många lägenheter med samma trappuppgång. Det riskerar att bli socialt ohållbart, avslutar han.

  Handlingen återfinns på kommunens hemsida: https://www.uppsala.se/contentassets/aa019a1b48e54638a6eb314de4747d0b/6-detaljplan-for-rackarberget.pdf

  För vidare kontakt:

  Jonas Segersam
  Kommunalråd (KD)
  018-7271304
  jonas.segersam(at)uppsala.se