• KD satsar på de äldre

  Äldre

  Socialdemokraterna lovade att införa äldrevårdcentraler. Det vallöftet hölls inte.
  Trots tre års S-styre så har man ännu inte försökt att möta detta behov av vård som många äldre har. Det lovar Kristdemokraterna i regionen nu att ändra på.

  I Uppsala län är antalet personer som väntat i mer än tre månader på sitt första besök för specialiserad vård nästan dubbelt så många nu som de var 2014 då KD och Alliansen styrde regionen. Dessa långa väntetider drabbar inte minst äldre.

  – Vid akut sjukdom drabbas dessutom många äldre extra hårt med tanke på de orimligt långa väntetiderna som nu råder på akuten, säger Björn-Owe Björk som kandiderar till nytt regionråd för KD.

  Han vill nu införa äldrevårdcentraler ute på vårdcentralerna.

  – Där ska det finnas särskild kompetens och kunskap för att möta de behov av vård och rådgivning som många äldre har – de förtjänar en bra vård, säger han.

  Införde aldrig äldrevårdcentraler

  Ett av Socialdemokraternas brutna vallöften i Uppsala län är just införandet av äldrevårdcentraler. Trots att man nu har styrt under flera år så har S ännu inte försökt att möta det behov av vård som många äldre har. Istället har man beslutat om en årlig besparing på 600 miljoner kronor till 2020.

  – Det är verkligen ett fiasko. Inget säger så mycket om ett lands värderingar som hur man behandlar sina äldre. Vi Kristdemokrater lovar att ta tag i de brister som finns. Som äldre ska man kunna lita på välfärden!

  Ute i landet är bristen på äldreboenden allvarlig. Istället för att på ett seriöst sätt föreslå åtgärder för att öka antalet äldreboenden har nuvarande regering bestämt sig för att genom en vinstbegränsningsmodell, långsamt kväva ihjäl ett stort antal företag som idag bedriver äldreomsorg.

  – Om regeringens förslag blir verklighet riskerar drygt 2600 äldre i Uppsala län som idag har sitt boende eller sin hemtjänst från privata alternativ, att drabbas. Här vet jag att våra politiker i riksdagen kommer att kunna agera om Alliansen vinner valet på söndag.

  Lovar avsätta resurser

  Kristdemokraterna lovar inför valet att vända Socialdemokraternas välfärdssvek både i landets regioner, kommuner och riket som helhet.

  – Vi avsätter resurser för fler äldreboenden, vårdplatser, äldrevårdcentraler och vi återinför kömiljarden för kortade vårdköer. Vi vill att Sverige ska vara ett land där man vill och vågar bli gammal, avslutar Björn-Owe Björk.