• Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

    – Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

    Idag har bostadsminister Stefan Attefall presenterat regeringens kommande förslag om att förenkla byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder. Redan i våras beslutade Uppsala kommunfullmäktige att ge Plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att kontakta regeringen med förslaget att göra Uppsala till testkommun för sådan förenklade regler.

    – Byggreglerna är i grunden positiva och till för att säkerställa ett gott boende. Problemet är att de i vissa fall blivit så strikta och tolkas så strikt att de kraftigt försvårar och i centrala lägen nästintill omöjliggör byggandet av små billiga lägenheter, avslutar Ebba Busch.