• KD:s förslag kortar köerna till BUP

  Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga i Uppsala län. Samtidigt som fler mår dåligt och är i behov av vård sviker sjukvården.
  – Till skillnad från det rödgröna styret så vill vi åtgärda problemen och har konkreta förslag, säger Björn-Owe Björk, regionetta för KD.

  Den ökning av psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler behöver psykiatrisk vård. Väntetiderna har dessutom ökat och endast två procent av de unga har fått komma på besök på barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

  Björn-Owe Björk vill ge vårdcentralerna ett uppdrag att arbeta med de ungdomar som har mindre allvarliga problem för att avlasta barn- och ungdomspsykiatrin. På så sätt så kan de som är i behov av specialistvård få det i tid.

  –  Vi kristdemokrater vill utveckla vårdkedjan elevhälsa-vårdcentral-BUP. Det innebär att elevhälsan kan fokusera på hälsofrämjande åtgärder och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och vårdcentralerna kan bistå dem vars problem är måttliga, säger Björn-Owe Björk.

  –  BUP kan då också vara navet för specialistvård för barn och unga som det är tänkt. Det ökar deras möjlighet att göra ett bra jobb, säger han.

  Regionen ska ta över skolans utredningar

  För att ytterligare motverka problematiken med en ökad psykisk ohälsa bland unga så vill KD att basutredningar för de som sen ska remitteras till specialistvård såsom BUP, ska genomföras av vårdcentralerna snarare än elevhälsan och skolan.

  – Vi vill avlasta skolornas elevhälsa. Elevhälsans uppdrag ska vara att stödja barn och ungdomar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ge ungdomar ”verktyg” för att må bättre. Det är viktigt att de får fokusera på denna viktiga uppgift utan att annat kommer emellan, säger Björn-Owe Björk och avslutar:

  –  Våra förslag syftar till att ungdomarna får hjälp i tid och kommer också ha effekten att köerna till BUP minskar.