• Klart: 10 miljoner mer till Äldrenämnden

    I och med den i riksdagen antagna M/KD-budgeten utökas nu kommunens budget med 77 miljoner, något som är mycket positivt!

    – Vi kristdemokrater valde, tillsammans med M och C, att prioritera att Äldrenämnden får de resurser som krävs för att klara välfärdsåtagandet för Uppsalas äldre. Alla ska ha rätt till tryggt boende, sociala kontakter, ett aktivt liv och inflytande i samhället hela livet, kommenterar Jonas Segersam, kommunalråd (KD)

    Därför föreslog Uppsala-Alliansen på kommunstyrelsen en justering av budgetramen för 2019 där utbildningsnämnden tillförs 15,4 miljoner kronor och äldrenämnden tillförs 18,9 miljoner kronor. Ett förslag som också gick igenom på kommunfullmäktige den 25 februari, där Uppsala-Alliansen fick stöd av (V) och (SD) och därmed vann en majoritet av rösterna mot ”Mittenstyret”.

    – 19 miljoner mer till Äldrenämnden ger utrymme för att behålla de uppskattade seniorluncherna på Fyrishov och hindra att dagverksamhet för dementa dras in som annars riskerar ske. Det här är alltså ett väldigt bra beslut som gläder mig, avslutar Segersam.