• Kristdemokraterna hoppar på tåget – positiva till fyrspår

   

  Pressmeddelande 2017-01-29

   

  På kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari blev det klart att Uppsala kommun ingår avtal om fyrspårsinvestering tillsammans med Region Uppsala och staten. Kristdemokraterna välkomnar satsningen på fyrspår som nu blir verklighet och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Spårvagn i Uppsala är något som partiet drivit länge och tagit initiativ till att kommunen sedan ett antal år är medlem i föreningen Sveriges Spårvägsstäder. Däremot anser Kristdemokraterna att avtalet innehåller brister vilket också påpekades under kommunfullmäktigesammanträdet. På grund av alla frågetecken valde Kristdemokraterna att avstå att rösta även om avtalet innefattar stora positiva fördelar för Uppsala kommun. Detta på grund av alla brister i hanteringen av ärendet.

   

  – Vi kristdemokrater är glada för att ett avtal om fyrspår äntligen har blivit klart, säger kommunalråd Jonas Segersam. Förutom bättre förbindelser med Knivsta och Stockholm så innebär satsningen även 33 000 nya bostäder och flera nya arbetstillfällen. Därtill välkomnar vi även spårvagnssatsningen som ser ut att bli verklighet i Uppsala, fortsätter Segersam.

   

  Trots att avtalet nu är klubbat i kommunfullmäktige så ställer sig Kristdemokraterna kritiska till hur själva processen har gått till gällande avtalets innehåll. Kristdemokraterna anser att partiet inte har varit tillräckligt involverat i processen samtidigt som det är ett antal punkter som borde stått med i avtalet.

   

  – Det har överlag inte varit en bra process, säger Segersam. Jag skulle vilja råda kommunalråd Erik Pelling att ta en kurs i psykologi så att han förstår hur reaktionerna blir när övriga partier inte får vara tillräckligt inblandade i förhandlingsprocessen. Hade övriga partier fått vara mer delaktiga i processen hade det inte uppstått de frågetecken som nu uppstått för många partier, fortsätter Segersam.

   

  – Vi kristdemokrater hade b.la velat se att avtalet innefattade en sydligare placering av en pendeltågsstation i Bergsbrunna vilket vi också yrkade på under kommunfullmäktigedebatten, säger Segersam. Vi anser att det blir för stor bostadsbyggelse inpå knutarna till villorna i Bergsbrunna och ut över värdefull jordbruksmark i området i nuvarande avtal. Men nu när avtalet är klubbat i kommunfullmäktige så får vi ändå vara glada för att satsningen på fyrspår äntligen blir av, avslutar Segersam.