• Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

  Pressmeddelande 2017-12-11

   

  Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna att avtalet mellan stat och kommun i sin nuvarande form innehåller många brister vilket därför borde ligga till grund för en återremittering.

   

  – Det avtal som kommunen nu förväntas skriva under är bristfälligt och borde återremitteras för en omförhandling, säger Jonas Segersam, kommunalråd i opposition. I en sådan stor och viktig fråga som avtalet om fyrspår innebär så är det viktigt att vi får fram ett avtal som är väl genomarbetat och som inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som kommunen är ansvarig för. Nu har vi haft en väldigt snabb förhandlingsprocess mellan stat, region och kommun där kommunen förväntas godkänna ett avtal redan innan årsskiftet. En forcerad process där miljöpartiets politik fått totalt genomslag både för stat, region och kommun, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraterna vill därför se att avtalet återremitteras för en omförhandling för att få med ett antal punkter som vi vill se i avtalet och som vi anser är viktiga för kommunen.

   

  – I avtalet skulle vi kristdemokrater vilja se en sydligare placering av en pendeltågsstation i Bergsbrunna, vilket innebär att man då får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen, säger Segersam. Vi vill även få med en vägförbindelse mellan Gottsunda och den nya pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten, dvs längs Ultunalänken, i avtalet.

   

  – Samtidigt tycker vi kristdemokrater att det blir för stor bostadsbebyggelse inpå knutarna till villorna i Bergsbrunna och ut över värdefull jordbruksmark i området i nuvarande avtal, fortsätter Segersam. Genom att flytta pendeltågsstationen något söderut och ta i anspråk en liten del av naturreservatet längs järnvägsspåret får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt som när majoriteten och Moderaterna vill bygga en ny stad på de värdefulla fälten mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka, avslutar Segersam.

   

  För vidare kontakt:

   

  Jonas Segersam (KD)

  Kommunalråd Uppsala

  072 567 49 14

   

  Victor Landing (KD)
  Politisk sekreterare Uppsala
  072 593 46 74