• Landstinget har kortat väntetiderna i vården

  P4 Uppland rapporterar: Kortare väntetid i vården

  De som väntade på att få träffa en specialist i vården fick under november vänta lite kortare än tidigare.

  – Landstinget har under en längre tid haft problem med att klara kraven för kömiljarden, men under hösten har produktionskurvan pekat stadigt uppåt, säger landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD).

  75% fick behandling inom 60 dagar. Det innebär att Landstinget i Uppsala län klarade en del av kravet för kömiljarden den månaden.

  – Det är ingen slump att köerna kortats. Det pågår ett systematiskt arbete med att förbättra tillgängligheten i specialistvården och även bemanningen på sjukhusen ser bättre ut nu, menar Anna-Karin Klomp.

  Landstinget klarade däremot inte kömiljardens krav för besök till specialist. Man var 0,5% från kömiljardens 70 procentsgräns.

  Inom primärvården är tillgängligheten fortsatt god. I SKL:s oktobermätning var telefontillgängligheten 96% och 91% fick tid hos läkare inom en vecka.