• Långsiktig plan för vårdskulden behövs

  Mimmi Westerlund, vice ordförande i sjukhusstyrelsen

  Sedan i mars så har 1400 färre operationer genomförts på Akademiska på grund av Covid-19. Endast akuta och tidskritiska patienter har tagits emot.
  – Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för hur vi ska hantera situationen med vårdskulden, säger Mimmi Westerlund, KD.


  Idag presenterades en rapport som visar nuläget när det gäller vård och behandling av patienter i sjukhusvården.

  För att kunna ställa om mot vård av covidpatienter så har Akademiska sjukhuset minskat sin tillgänglighet för operation och nybesök och köerna har därmed ökat kraftigt. Detta då vården av dessa är mer resurskrävande än annan sjukhusvård och personal har fått flytta från andra avdelningar för att bistå.

  Minskat remissflöde

  Dessutom har remissflödet minskat eftersom bland annat vårdcentraler som skriver remisser har dragit ned på verksamheten. Också öppenvården har sjunkit i produktion och har tagit emot åtta procent färre patienter än vanligt.

  – Just nu planeras återgången av verksamheten efter att covid-19 ebbar ut. Ännu tuffare prioriteringar kommer nu krävas för att beta av köerna och då handlar det inte om att tillsätta mer pengar utan att klara detta inom befintlig ram, säger Mimmi Westerlund, vice ordförande i sjukhusstyrelsen.

  En väg som presenterades i en rapport på sjukhusstyrelsen idag är att pröva upphandling inom områden med större effekt på produktionen. Så fort som möjligt ska man också återgå till den vårdplanering som gällde före pandemin.

  – Vi måste dock ha en plan för hur vi ska hantera vårdskulden även på längre sikt. Inget tyder just nu på att det finns en möjlighet att beta av alla köande ens efter sommaren. Här hoppas jag personligen att regeringen kan gå in tydligt och erbjuder ett nationellt stöd till de regioner som nu fått långa köer, säger Mimmi Westerlund.