• Munhälsan viktig för totalhälsan

  Artikel i Arbetarbladet 12/9

  Lördag 13 september uppmärksammas Nationella Munhälsodagen runtom i Sverige. Det finns all anledning att lyfta frågan eftersom munhälsan är otroligt viktig för vår hälsa i stort. Forskningen visar nämligen att det finns starka samband mellan dålig munhygien och allvarliga sjukdomar, skriver Anna-Karin Klomp och Marianne Nygren (KD).

  En dåligt borstad mun ökar risken för att bakterier stannar kvar och orsakar sjukdomar. Förutom hål i tänderna och tandlossning kan bakterier i munhålan leda till lunginflammation, cancer, hjärtinfarkt och stroke. En grupp som drabbas extra hårt av dålig tandhälsa är äldre personer. Äldre som bor hemma och medicineras för olika sjukdomar ligger speciellt i riskzonen. Äldre med ett dåligt allmäntillstånd riskerar att andas in elaka bakterier i lungorna eller få infektioner i munnen, som gör det svårt att äta och det leder i sin tur till undernäring.I vintras startade Folktandvården i Uppsala län ett Kunskapscentrum för äldretandvård. Tanken är att samla och sprida kunskap om äldres tänder och munhälsa. Man vill hitta sätt att nå de äldre som fortfarande bor hemma, men som inte riktigt orkar sköta sina tänder.Det har visat sig att det är vanligt att äldre som bor hemma slutar gå till tandvården. Om den äldre sedan flyttar till ett vårdboende, har tandproblemen vid det laget ofta hunnit bli stora. Inom ramen för Folktandvårdens satsning ser man därför över arbetssätten för munvård på äldreboenden. Det är glädjande att ett äldreboende i Tierp är som modell i arbetet.
  För att förebygga ohälsa hos äldre behöver vi se till att satsa på den förebyggande tandvården. Upprätthåller vi en god tandhälsa hon länets äldre minimeras också riskerna för följdsjukdomar och onödigt lidande.En del i det arbetet är att öka kunskapen om det tandvårdsstöd som finns idag. Unga (20-29 år) och äldre (75+) får idag 300 kronor om året i allmänt tandvårdsbidrag. Uppsala län har idag landets lägsta tandvårdstaxor och så vill vi fortsätta ha det. Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren på grund av rädsla för storleken på räkningen.Att äldres mun- och tandhälsa behöver uppmärksammas är tydligt, eftersom det påverkar äldres livskvalitet. Men en god tandhälsa på ålderns höst grundas redan i unga år. Därför behöver kunskapen om hur de egna levnadsförhållandena påverkar tandhälsan förmedlas redan från förskoleåldern.

  Anna-Karin Klomp (KD), landstingsråd

  Marianne Nygren (KD), Älvkarleby, kandidat till kommun- och landstingsfullmäktige