• Nej till KD-förslag om äldreboendegaranti

    Alla över 85 år ska garanteras plats på äldreboenden – det föreslog Kristdemokraternas Jonas Segersam i en motion som behandlades på kommunstyrelsen den 6:e mars. ”Majoriteten” valde dock att säga nej.

    – Vi vill att alla personer över 85 år ska ha rätt att få en plats på ett anpassat boende när och om de så vill. Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och håller ut så länge de orkar. När det stora och ibland svåra beslutet att ansöka om plats kommer bör beslutet helt vara den enskildes. Inte kommunens. Då ska man inte nekas en plats, kommenterar Segersam.

    Förutom att få hjälp med den praktiska vardagen när kroppen sviker är detta inte minst viktigt för att bryta den ofrivilliga ensamheten som många äldre upplever. Kristdemokraterna beklagar därför beslutet att avslå förslaget.

    – Biståndsbedömningarna har blivit hårdare och det drabbar våra äldre, det är inget annat än beklagligt, avslutar Segersam.

    Motionen går att läsa i sin helhet genom att klicka här.