• Nu inför vi LOV för äldreboenden i Uppsala

  Den 2 oktober fattade Äldrenämnden beslut om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandling av vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör det möjligt för utförare att starta ett nytt vård- och omsorgsboende enligt LOV, under förutsättning att de uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget.

  2009 införde äldreminister Maria Larsson en ny lag (LOV) för att skapa valfrihet för äldre att välja sitt omsorgsboende och för att skapa större mångfald med fler utförare. Uppsala kommun har infört det nya systemet för hemvården.

  Nu tas nästa steg med ett införande av LOV också inom vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att det tidigare systemet med upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) stegvis fasas ut och nya äldreboenden istället tillkommer genom LOV. Vi lämnar då ett system med korta avtalstider och nya upphandlingar vart sjätte år, och går över till ett system med tillsvidareavtal. Med ökad långsiktighet finns bättre incitament för kvalitetssatsningar inom äldreomsorgen. Boende och personal vid ett boende slipper alltså oroa sig för byte av utförare när LOV tillämpas.

   – Detta är den enskilt största reformen för äldreomsorgen i Uppsala under mandatperioden. Nu ges ännu större incitament för kvalitetsarbete för att säkra att Uppsalas äldre får en god och värdig äldreomsorg, säger Ebba Busch Thor (KD), ordförande i äldrenämnden.

  Uppsala kommun kommer inom 10-20 år att behöva fler bostäder i vård- och omsorgsboenden. Under de allra närmsta åren kommer det att behövs ca ett vårdboende per år. Införandet av LOV för vård- och omsorgsboende gör det möjligt för företag och organisationer att ansöka om att få starta boende enligt LOV. De som uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget blir godkända. Ersättningen fastställs av kommunen och är lika för alla.

  Inom Uppsala kommun finns idag totalt 32 vård- och omsorgsboenden med sammanlagt 1 500 bostäder. Den äldre som fått ett beslut om vård- och omsorgsboende kan välja bland alla boenden där ledig bostad finns, oavsett upphandlingsform.