• Ny plan ska frigöra tid för vård

  Framöver kommer vårdpersonal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att få mer tid över till patienterna. Arbetsuppgifter som städning, transporter av patienter och måltider kommer istället att hanteras av annan personal.

  Idag beslutade regionstyrelsen om en plan för att överföra vissa serviceinsatser som sker runt och gentemot patienten från vårdpersonal, till särskilt anställd personal. Senast 2023 ska arbetsmodellen vara införd på alla enheter, där detta är möjligt och där behov finns.

  Personalen som arbetar med så kallad ”vårdnära service” ska vara anställda av Fastighet och service vid regionen.

  – Det är ett jättebra att detta införs. Det kommer att avlasta vårdpersonalen och göra vårdyrket mer attraktivt, säger Björn-Owe Björk, KD, regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

  Vårdnära service är ett begrepp som innebär att särskilt utbildad servicepersonal utför vissa sysslor, som historiskt sett har utförts av vårdpersonal.
  Den 1 april 2019 presenteras vilka enheter som inför vårdnära service och när.

  Under gårdagens möte så valdes också flera av KD:s regionpolitiker till olika poster. Exempelvis så valdes Eva Fredriksson som ledamot i pensionärsrådet och Björn-Owe Björk valdes till ordförande i utskottet för hälso- och sjukvård.

  Mimmi Westerlund valdes in i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning Anna-Karin Vaz Contreiras blev ordförande för Rådet för delaktighet.

  Övriga val:
  Frida Björk, KD, valdes som ledamot i Stiftelsen Musik i Uppland
  Ingela Vikander, KD, valdes som ledamot i Stiftelsen Upplandsmuseet
  Björn-Owe Björk, KD, valdes som ledamot i Stockholmsregionens
  Europaförening