• Nytt och bättre prissystem i kollektivtrafiken

  Alliansartikel i UNT 1 april

  I dag införs det prissystem som ska göra kollektivtrafiken attraktivare, skriver Alliansens landstingsråd Johan Örjes (C), Erik Weiman (M), Lina Nordquist (FP) och Anna-Karin Klomp (KD).

  Under ledning av Alliansen i landstinget har kollektivtrafiken i Uppsala län stärkts. Vi har målmedvetet satsat på bättre service och ökat ­resande. Under mandatperioden har antalet resande ökat med över sju miljoner.

  I dag inför vi ett nytt och enklare prissystem som gör kollektiv­trafiken mer attraktiv, fortsätter att bygga samman Stockholm med Uppsala och knyter samman Uppsala län. Det kommer att leda till att fler väljer kollektivtrafik både för resor till arbetet och fritid.

  De första förenklingarna är redan gjorda. Inom UL:s egen trafik är det möjligt att betala biljetten med betalkort på bussen eller tåget.

  För dem som reser mer regelbundet har vi ett nytt UL-kort som gäller i hela länet, oavsett om man reser med Upptåget, stadsbussarna i Uppsala eller bussen från Östervåla. De olika tekniska system som tidigare försvårade för kunderna är nu borta.

  Men det är inte bara tekniken som har varit ett problem för våra resenärer. Många har också upplevt att det har varit svårt att veta vad man ska betala i länets kollektivtrafik. Detta­ har dels berott på att det varit olika regler beroende på vem som beställt trafiken, dels på att det funnits mängder av undantag.

  Ett annat problem har varit att priset för enkelresor i regiontrafiken, både på kortare sträckor inom en zon och över zongräns, upplevts som dyra. En resa över en zongräns kostade innan förändringen 90 kronor, även om resan inte är särskilt lång. Att resa de få kilometrarna från Länna till Almunge i Uppsala kommun gick på 45 kronor.

  När landstinget tog över ansvaret för all kollektivtrafik i länet var det därför nödvändigt att se över både priser och zoner. Utgångspunkten var att skapa ett enklare system, utan undantag som samtidigt inte innebar minskade intäkter. UL har studerat en stor mängd alternativ med utblickar både inom landet och utanför.

  Vi har från i dag ett enhetligt zonsystem, där priset för en enkelbiljett blir 25 kronor och den som reser med reskassa bara betalar 20 kronor. Vi har valt att ha en zon för Uppsala stad och en för Uppsala närområde. Resten av Uppsala län utgör zon 3, orter utanför länet som Sala, Västerås och Gävle zon 4 och Arlanda zon 5.

  För de flesta resor innebär förslaget att priset för en resa blir lägre eller ungefär lika högt som i dag. Resan från Länna till Almunge sänks till 20 kronor med reskassa. För vissa resor blir det dock dyrare, till exempel för den som reser Sala– Arlanda på en enkelbiljett.

  Ett alternativ som UL tittat på är att ha en enkelpriszon för Uppsala närområde, inklusive Uppsala stad. Det skulle dock ha inneburit att priset hade behövt bli betydligt hög­re än 20 kronor. En sådan höjning skulle få alltför negativa effekter på kollektivtrafiken i Uppsala stad där en stor del av resandet sker med olika former av enkelbiljetter, så det avfördes som alternativ.

  När det gäller månadskort följer vi exemplet från Stockholm. Vi vill ha ett månadskort som gäller för all UL:s trafik. Samma kort gäller på Upptåget till Tierp, bussen till Sunnersta och bussen till Arlanda. Den som väljer att köpa ett månadskort slipper allt krångel med att hålla reda på olika priser och ha olika biljetter beroende på vart man ska åka. Allt ingår i ett kort.

  För väldigt många innebär det också att resandet blir billigare. Den som bor i Uppsala men jobbar på Arlanda sänker sin reskostnad med över 400 kronor per månad.

  Den som bor i Tierp får möjlighet att ta del nöjesutbudet i både ­Uppsala och Gävle och den som bor i ­Uppsala och har UL-kortet behöver bara lägga till SL-biljetten från Arlanda för att åka till Stockholm. Detta gör att vi tror att det nya kortet kommer att vara populärt, även om det kan dröja några år innan alla upptäcker möjligheterna. För dem som inte tror att det nya kortet är en bra affär finns precis som hittills möjligheten att få rabatt genom att resa med UL:s reskassa.

  Det moderna resandet sker över allt längre avstånd, och då måste kollektivtrafiken hänga med. Med ett förenklat biljettutbud tar vi nästa steg i utvecklingen.

  Vi har också många andra saker på gång, såsom zonlösa biljetter, teknisk samordning av SL-access och UL-reskassa, fler tåg och bussar, för att nämna några exempel.

  Vi är övertygade om att när vi om några år ser tillbaka på utvecklingen, så kommer detta att vara ett beslut som tydligt stärkte kollektivtrafikens attraktivitet och marknadsandel i Uppsala län. Då räknar vi också med att det arbete som pågår gemensamt mellan landstinget och Uppsala kommun börjar märkas i form av en attraktivare och starkare kollektivtrafik i Uppsala stad.

  Johan Örjes (C), Erik Weiman (M), Lina Nordquist (FP), Anna-Karin Klomp (KD)