• Ögonmottagningen i Tierp ska finnas kvar

  UNT 23/8

  Socialdemokraterna säger att ögonmottagningen i Tierp är hotad till en följd av vårdval. Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) säger att detta är en missuppfattning och lovar att ögonmottagningen ska vara kvar.

  Landstinget är ägare till mottagningen och vi bestämmer själva i vilken form vi vill driva den. Exakt vilken förvaltning som ska åta sig nödvändiga investeringar återstår att se, säger hon.

  Utrustningen på ögonmottagningen vid Tierps vårdcentral är omodern.

  Både primärvårdsdirektören Per Elowsson och landstingsdirektören Eva Ljung har deklarerat att Primärvården inte åtar sig att investera i en ny utrustning, till exempel till en digital kamera för ögonbottenfotografering eller i ett nätverk för synfältsundersökningar. Anledningen är att Primärvården måste vara konkurrensneutral enligt lagen om vårdval (LOV).

  Utan ny utrustning riskerar ögonmottagningen att stänga, det är den slutsats som både personalen och den politiska oppositionen, företrädd av oppositionsrådet Börje Wennberg (S), drar.

  När Primärvården inte vill betala hamnar bollen hos den politiska majoriteten. Enligt landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) drar personalen och oppositionen en felaktig slutsats.

  – Mottagningen är inte hotad därför att en utsliten maskin måste bytas ut. Och det har ingenting med vårdvalet att göra. Att investera i ny utrustning är inget avsteg från konkurrensneutralitet. Det blir politikerna i produktionsstyrelsen eller i hälso- och sjukvårdsstyrelsen som får bestämma om vilka investeringen som behöver göras.

  – Jag lovar att mottagningen blir kvar, säger hon.