• Om tv-serien Sjukhuset: Allt lämpar sig inte för TV

  1. Artikel i Vårdfokus 2. Artikel i UNT: Allt lämpar sig inte för TV

  Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Det skriver Anna-Karin Klomp (KD), Lina Nordqvist (FP) och Nina Lagh (M).

  Från 1994-2009 var dramaserien Cityakuten (ER) en av västvärldens mest populära TV-serier. Den följdes av en rad underhållande dokumentärserier om sjukvårdens vardag. Intresset för att veta mer om sjukvårdens vardag ledde snabbt till fler, liknande samhällsprogram, och sammantaget har idag nära hälften av alla svenska landsting medverkat i underhållande dokumentärserier om sjukhus och sjukvårdsverksamhet. En drivkraft var att visa hur vården fungerar på riktigt och vilka verkliga hjältar som faktiskt jobbar där.

  Under några år med början 2007 deltog även Uppsala läns landsting i en TV-serie om det dagliga livet på Akademiska sjukhuset. En självklarhet var redan från början att säkerställa höga krav på patienters och andra medverkandes integritet. Den debatt vi har idag fanns inte då. Vi hade inte samma allmänna debatt kring smygfilmning och filmsnuttar på Internet, eller att våra digitala fotspår hamnar i myndigheters eller företags databaser. Det hade varit bra om vi haft dagens debatt redan 2006. Det är ingen ursäkt, men för att lära sig av sina misstag måste man sätta sig in i vilket sammanhang de begicks.

  Med eftertankens kranka blekhet är det uppenbart att det pedagogiska värdet av vårddokumentärer inte uppvägs av risken att patienter eller deras anhöriga hindras från att fokusera på behandling, tillfrisknande eller en rofylld sista tid. Svenska läkaresällskapets och Svensk sjuksköterskeförenings etiska organ avråder numera också vårdpersonal från att medverka till inspelningar av ”svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården”.

  Våren 2011 riktade JO kritik mot Uppsala läns landsting. Landstingets deltagande i TV-serien hade då redan upphört, landstinget tog till sig av kritiken och beklagade djupt de fel som förekommit.

  Vi som har det politiska ansvaret för verksamheten i Uppsala läns landsting har noggrant sett över regelverk och riktlinjer för att säkra integriteten för patienter och anhöriga. Ett led i detta är att Uppsala läns landsting, och därmed också Akademiska sjukhuset, har skärpt reglerna för filmning och fotografering.

  Gällande regler säger idag att även om medgivande inhämtats får fotografering eller filmning aldrig ske på sätt som kan innebära att patientsekretessen äventyras, eller så att någons personliga integritet kan kränkas. Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka patientens rättigheter och minimera risken för kränkning eller brister i bemötande.

  En ursäkt framfördes också i december 2007 till de anhöriga i det fall som har uppmärksammats på senare tid. Vi som är politiskt ansvariga idag har självklart samma uppfattning.

  Patienter och deras anhöriga ska aldrig behöva tveka om att de är trygga i vården.

  Anna-Karin Klomp, Landstingsråd (KD)

  Lina Nordqvist, Landstingsråd (FP)

  Nina Lagh, Landstingsråd (M)