• Patienterna får vård allt snabbare i Uppsala län

  Även i april får landstinget del av den statliga kömiljarden. Landstinget får cirka 1,2 miljoner för att man klarar prestationskravet för att över 70 procent av patienterna får behandling inom 60 dagar.

  – Det är glädjande att se att våra satsningar börjar ge resultat i form av kortare väntetider. Patienterna i vårt län får vård allt snabbare och det är mycket tack vare vårdpersonalens goda arbete, säger hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD).

  Man klarar grundkravet för både första besök och behandling inom 60 dagar, men när det gäller prestationskravet för att få kömiljard uppnås detta för själva operation.

  Under en längre tid har landstinget kämpat med lång väntan till specialist, men i november 2013 skedde ett trendbrott. Landstinget fick för första gången på över ett år del av kömiljarden.

  Det senaste halvåret har landstinget fått del av kömiljarden fyra månader. Samtliga gånger har det varit för att man klarar prestationskravet för operation.

  – Vi behöver fortfarande bli bättre när det gäller tillgängligheten till första besök hos specialist. Därför har vi nu fattat beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen att köpa mer vård av Akademiska sjukhuset, som aviserar att de klarar av att ta emot fler patienter, säger Anna-Karin Klomp.

  Beslutet togs på HSS 19 maj och omfattar en extra vårdbeställning om 22 miljoner kronor.

  När det gäller vårdgarantin klarar landstinget 91-92 procent för både första besök och behandling i specialistvården inom 3 månader. Detta ligger i linje med rikssnittet. Tillgängligheten i primärvården är idag något över riksnittet, både för telefontillgänglighet och läkarbesök.