• Patientsäkerhet och jämlik vård är drivkrafter

  Bra och säker vård för patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och ett effektivare sjukhus. Det är några frågor som Mimmi Westerlund är speciellt engagerad i. Som ny ordförande i patientnämnden och vice ordförande i sjukhusstyrelsen har hon flera viktiga områden att ta tag i.

  Berätta om ditt engagemang, vad driver dig som regionpolitiker?

  – Att vara med och påverka till att omhändertagandet och vården av patienterna blir bra är viktigt – eftersom bristerna kan innebära skador eller till och med död, något jag tror alltför många har personlig erfarenhet av. Jag känner ett stort ansvar gentemot alla som tar del av regionens sjukvård och övriga verksamheter.

  Du sitter även i regionstyrelsen och i personalutskottet – berätta!

  – Ja, det känns ansvarsfullt och roligt. Jag är tacksam för att mina kollegor har så stort förtroende för mig! Det känns väldigt genomtänkt eftersom alla mina uppdrag har med varandra att göra. I patientnämnden tar vi upp klagomål och synpunkter på brister i vården, och sjukhusstyrelsen har det övergripande ansvaret för Akademiska sjukhuset. Att ha en starkare koppling mellan dessa tror jag är värdefullt.

  Samma sak gäller personalutskottet, besluten där här väl samman med besluten både i regionstyrelsen och sjukhusstyrelsen.

  Vilka frågor är mest akuta att ta tag i?

  – Det är mycket som måste göras, och det ganska snart. Framför allt behöver vi få bättre kontroll över den ekonomiska styrningen, ett minusresultat på närmare 400 miljoner är inte acceptabelt. Vi vet också att sjuksköterskor lämnar sina jobb eftersom arbetsvillkoren är för dåliga. Dessa två problemområden ser jag som de mest akuta att åtgärda tillsammans med sjukhuset och medarbetarna.

  Vad blir ditt första steg i patientnämnden?

  – Jag ser fram mot att att sätta mig in i lagar och i verksamheten, därefter ska vi ta vid ett arbete med att föra ut våra analyser till politikerna i sjukhusstyrelsen, där jag sitter, men även till exempelvis vårdstyrelsen.

  Vilka är de största utmaningarna i Region Uppsala på längre sikt?

  – Det jag nämnde ovan gällande ekonomin och personalflykten, men också att göra vården mer tillgänglig och jämlik. Kvinno- och förlossningsvården brinner jag för extra mycket, och där har vi mycket att ta tag i.