• Olycklig uppgörelse om sydöstra stadsdelarna

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Idag blev det känt att minoritetsstyret (S, L, MP) träffat en överenskommelse med Moderaterna angående utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna. Syftet är att få stöd för den kritiserade fördjupade översiktsplanen, men Kristdemokraterna är fortsatt kritiska och kommer inte att ställa sig bakom planen.

  – Den här nyvunna överenskommelsen förändrar tyvärr inte den dåligt utformande utbyggnaden av 21.500 nya bostäder. Nu säger visserligen exploateringspartierna att vi från och med nu ska kalla Sävja för en ”modern trädgårdsstad”, men det är tyvärr tomma ord. Faktum kvarstår att den nya bebyggelsen blir alltför tät med byggnader som skymmer solljuset för grannbyggnaderna, kommenterar Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

  Överenskommelsen innebär att den nya bron över Fyrisån även byggs för biltrafik, något Alliansen drivit samfällt i flera år efter att de rödgröna partierna endast har velat tillåta kollektivtrafik. Det är positivt.

  – Man verkar till stor del ha lämnat frågan om spårvagn och kapacitetsstark kollektivtrafik utanför överenskommelsen, men att det nu blir en bilbro över Fyrisån är en stor vinst. Vi anser dock ändå att det varit bättre att få till en omförhandling av avtalet med staten för att flytta en stor del av bebyggelsen mot Nysala, som ligger vid kommungränsen till Knivsta, och därmed få lägre och med utspridda hus, menar Segersam.

  När de som bor i områdena protesterade mot kommunens planer i höstas så deltog hela 800 personer. Kristdemokraterna var då det enda partiet som officiellt närvarade, och vi fortsätter alltjämt att ge folkrörelsen stöd.

  – Vi vill se ett Uppsala som utvecklas med en större andel naturnära småhus och framför allt en bättre förankring med de som bor i området. Man skulle till exempel helt kunna vänta med att bygga ut den västra delen av området, och bara börja med själva stationsområdet, avslutar Elias Moberg, ordförande (KD).

  För ytterligare information och kontakt:

  Jonas Segersam
  Kommunalråd (KD)

  jonas.segersam@uppsala.se
  018-727 13 04

  Elias Moberg
  Ordförande (KD)

  elias_moberg@outlook.com
  076-836 63 47

  Mimmi Westerlund
  Politisk sekreterare (KD)

  mimmi.westerlund@uppsala.se
  018-727 13 25