• Rödgröna glömmer de äldre

  Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, kroppsligt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna. De mest sjuka äldre har idag många vårdkontakter både med sin hemkommun och landstinget. När samordningen brister riskerar det att skapa onödig oro både för den äldre och dess anhöriga. Här skulle äldrevårdcentraler kunna spela en avgörande roll.

  Äldrevårdscentraler är inte en ny idé utan har införts både i Skåne och Stockholm. Det finns en politisk enighet kring att hitta enklare vägar in i vården för de äldre som ofta kan ha behov av något längre besök men också behov av att diskutera levnadsvanor och ha förebyggande hälsosamtal. Äldrevårdcentraler ska vara lätta att få kontakt med, det ska finnas möjlighet att ställa frågor om det friska åldrandet, få hjälp med genomgång av medicin och kunna bli erbjuden en fast vårdkontakt.

  På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. Syftet är att skapa trygghet för äldre och närstående samt att lyfta en målgrupp som är särskilt viktig

  Trots att många partier föreslagit äldrevårdcentraler har ingen idé blivit konkret handling i vårt landsting. Nyligen gick Stockholms läns landsting före och införde en modell där vårdcentraler kan ansöka om att bilda äldremottagningar. Vårdcentralerna får då extra ersättning när de erbjuder personer över 75 års ålder en fast läkarkontakt, att vid behov få en tid samma dag och att kunna ringa till mottagningen utan knappval eller återuppringning.

  Modellen är enkel och fullt möjlig att införa även i vårt landsting. Vi Kristdemokrater öronmärkte därför pengar i vår budget till just äldrevårdcentraler. Vår budget röstades dock ner men eftersom bland annat Socialdemokraterna tidigare har drivit frågan om äldrevårdcentraler och det nu finns en modell som fungerar borde vi kunna enas.

  Genom att istället ignorera frågan om äldrevårdcentraler missar de rödgröna möjligheten att satsa på en metod som stärker det friska åldrandet samtidigt som den ger bättre vård för de allra sjukaste. Varför?

   

  Anna-Karin Klomp

  Regionråd Uppsala (KD)