• Samrådstiden för Sydöstra stadsdelarna förlängs

    Kristdemokraterna i Uppsala har drivit igenom att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra stadsdelarna förlängs med två veckor. Detta för att säkra den demokratiska processen har nu i en tid när den rådande Coronakrisen tvingat möten och konferenser att ställas in, senareläggas eller genomföras digitalt. 

    – Det är tydligt att det finns ett oerhört stort behov av dialog i den här frågan, men många Uppsalabor har förhindrats delta givet Coronakrisen. Vi föreslog därför på kommunstyrelsen att samrådstiden skulle förlängas, inledningsvis ville vi se en förlängning med två månader men är glada att styret gick med på åtminstone två veckor, kommenterar Jonas Segersam (KD).

    Det har redan genomförts ett digitalt samråd under mars månad, och ett ytterligare webbinarium genomförs på onsdag kväll denna vecka. Det enda planerade samrådet på plats i sydöstra stadsdelarna den 7 mars visade ett väldigt stort intresse, och det var redan då begränsad plats för närvaro och frågor.

    – När det gäller en så här stor och viktig plan, som har samma dignitet som flera svenska kommuners översiktsplaner, så är det väldigt viktigt med förankring och dialog. Det är därför rimligt att förlänga samrådstiden givande rådande omständigheter. För betydligt mindre projekt, såsom Gottsunda Centrum och Fyrishov, planeras liknande förskjutningar, avslutar han.

    Kristdemokraterna har också tidigare lämnat in initiativ i frågan om de sydöstra stadsdelarna, bland annat om att samplanera området Nysala tillsammans med Knivsta kommun för att sänka exploateringstakten i redan tätbebyggda områden. Vi har också varit pådrivande att det ska planeras för egnahemsområden samt att de lägenheter som byggs ska vara max 4-5 våningar.