• Stoppa både spårvagn i city och ny byggnation i Ulleråker 

  Nu kommer detaljplanen för den 17 km långa spårvagnsträckningen i Uppsala upp till beslut inför samråd och utställning. Kristdemokraterna har krävt att planeringen för både spårväg i city och ny byggnation i Ulleråker ska stoppas.

  – Vi har tagit ställning mot föreliggande spårvägsprojekt. Däremot är vi sedan tidigare för den tidigare beslutade dragningen av spårväg mellan Gottsunda och Bergsbrunna (inför Uppsalapaketet). Skillnaden mellan de två projekten är att den linje som går mellan Gottsunda och Bergsbrunna redan 2018 tillförsäkrades en delfinansiering av staten om 900 miljoner kronor. Däremot är vi helt emot vänstermajoritetens förslag att dra spårväg i centrum. Den linjedragningen är både ogenomtänkt, forcerad och ofinansierad, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

  Kristdemokraterna anser därför att denna planering bör avbrytas, liksom planeringen för bostäder i Ulleråker. Detta gäller även den andra formen av kapacitetsstark kollektivtrafik, så kallad Bus Rapid Transfer (BRT).

  – En spårvägsdragning i centrala Uppsala kommer leda till att både Kungsgatan och Islandsbron stängs av för biltrafik. Hela innerstaden utsätts därmed för en formidabel trafikinfarkt. ”Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket” heter det, och vi tror att dessa storvulna spårvägsplaner kommer resultera i ett kraftigt ryck i nödbromsen när Uppsalaborna får säga sitt, fortsätter han.

  Kristdemokraterna anser också att om man på sikt ska ha kapacitetsstarka kollektivtrafikstråk in mot innerstaden, så bör man överväga att dra den östra linjen över Fyrisån någonstans runt Kungsängsbron, vilket skulle avlasta anslutningen till resecentrum och ge även de boende i Kungsängen en bra anslutning till tågstationen. Genom att inte forcera fram planering och beslut skulle en sådan utveckling kunna växa fram mer organiskt och under ordnade former.

  Jonas Segersam har också ställt frågan till Erik Pelling (S) om beslutet om utbyggnad och spårväg är demokratiskt förankrat. Interpellationen går att läsa här:
  https://www.uppsala.se/contentassets/649522d142cc4bb2b7c7924eccfdf1b6/04.-inlamnade-interpellationer-22-mars-2021.pdf

  Kontakt:

  Jonas Segersam (KD)
  Kommunalråd
  018-727 13 04
  jonas.segersam@uppsala.se