• Stoppa byggplanerna i Sydöstra stadsdelarna

  Det så kallade ”Uppsalapaketet” med utbyggd järnväg kommer med ett högt pris – i Nåntuna, Sävja, Bergsbrunna och Vilan vill staten att vi ska bygga hela 21.500 nya bostäder. Vi kristdemokrater tycker att de planerna är riktigt dåliga.

  Det är orimligt att bygga fler bostäder i en enda stadsdel än man gjorde i hela Uppsala kommun under miljonprogramseran på 60-, 70-, och 80-talen. I stället anser vi att man ska bygga ut i en mänsklig skala, med särskild hänsyn till att vi är landets största landsbygdskommun.

  Statens och styrets vision om en tätt byggd stad utan bilar och grönområden, och med tekniska lösningar som inte ens existerar idag, tycker vi hör hemma i papperskorgen.

  Vi jobbar istället för att:
  ✖️Bevara pulkabackarna och grönytorna
  ✖️Bygga en större andel småhus i trä
  ✖️Sprida ut bebyggelsen mot ”Nysala”

  ✖️Respektera de boendens synpunkter om mer varsam byggtakt

  Gå med i KD och bilda opinion du också.
  KD.nu/blimedlem