• Trygghetboendegaranti för Uppsalas äldre

  Partiledarna för Alliansen har idag presenterat en ny satsning som garanterar alla äldre över 85 år en plats i ett trygghetsboende.

   Ingen äldre ska behöva känna otrygghet den dagen man önskar plats i ett trygghetsboende. Lagen om valfrihet har lagt grunden för valfrihet och kvalité inom hemtjänsten och för vårdboenden. Jag är glad att Kristdemokraterna nu kan presentera nya satsningar för att öka tillgängligheten även till trygghetsboenden, säger äldrenämndens ordförande Ebba Busch Thor.

  Förslaget innebär att Uppsala kommun kommer att garantera alla äldre över 85 år, som har beviljats hemtjänst, en plats på ett trygghetsboende. För att säkerställa att det finns bostäder förstärks och förlängs regeringens investeringsstöd.

  Efterfrågan på trygghetsbostäder är stor i Uppsala. Trygghetsboenden fyller en viktig funktion för de äldre som har mindre omsorgsbehov, men som upplever otrygghet och oro i det egna boendet. Alla äldre ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett tryggt, självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra, säger Ebba Busch Thor.

  I Uppsala finns tre sorters boenden som riktar sig till äldre – seniorbostäder, trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden. Seniorbostäderna är äldreanpassade med till exempel låga trösklar och större badrum.
  Trygghetsboenden har högre servicegrad där äldrenämnden bekostar värd/värdinna, kostnad för gemenskapsutrymmen och att värden arrangerar gemensamma aktiviteter. Det behövs inget biståndsbeslut för vare sig trygghetsbostad eller seniorboende utan de är en del av ordinarie bostadsmarknad. På ett vård- och omsorgsboende finns personal med vård- och omsorgskompetens tillgängliga dygnet runt och för detta boende behövs ett biståndsbeslut.

  Äldreboendegarantins utformning kommer att utredas och kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.