• Underskott för Akademiska

    S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

    Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-systemet bara har skett muntligt har det helt enkelt blivit fel. De felaktiga fakturorna visar tydligt att IT-säkerhet inte bara handlar om att skydda sig mot intrång utifrån. Det är bra med en säker brandvägg men den skyddar inte mot dåliga interna rutiner. Jag begärde omedelbart att regiondirektören ska gå igenom alla interna rutiner som rör debitering. Det är naturligtvis oacceptabelt det inte skett skriftliga beställningar. Risken för missförstånd är annars uppenbar.

    KD i Region Uppsala anser det att det är ännu viktigare att inte bygga ett nytt produktionskök och konferenscenter på Akademiska sjukhuset för 125 milj kr. Akademiska sjukhuset har ju tydligt deklarerat att de inte vill bygga ett nytt kök utan prioriterar vårdlokaler. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mycket nöjda med maten. Det är alltid viktigt att vända på varje krona och att i nuläget tvinga på sjukhuset ett nytt kök som de inte vill ha kan vi från KD inte acceptera.