• Ungdomsmottagning i Heby och psykologer i Knivsta och Gimo

  Pressmeddelande 2014-08-18

  I dagsläget finns ingen mottagning för unga i Heby och det saknas psykolog på ungdomsmottagningarna i Knivsta och Gimo. Det vill Kristdemokraterna ändra på och föreslår inför 2015 att landstinget satsar på en till ungdomsmottagning och fler psykologer.

  – Den psykiska ohälsan ökar hos unga och för att hjälpa ungdomarna på ett bra sätt behövs fler psykologer och mottagning i hela länet. Genom detta kan vi förbättra ungas uppväxtvillkor, säger Klomp.

  Därför föreslår Kristdemokraterna att en ungdomsmottagning inrättas i Heby under nästa år. Idag är Heby länets enda kommun som inte har en mottagning för unga.

  Samtidigt föreslår Kristdemokraterna att fler psykologer anställs.

  – Det är inte rimligt att det saknas psykologresurs i en tillväxtkommun som Knivsta, där många unga bor, sade kristdemokratiska landstingsrådet tillika hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp idag i samband med ett studiebesök på mottagningen.

  Även ungdomsmottagningen i Gimo saknar psykolog i dagsläget. Detta trots att det i Östhammars kommun finns drygt 2200 barn och unga i åldrarna 10-19 år.

  Fakta ur Liv och Hälsa ung:

  Enligt undersökningen Liv och hälsa ung upplever unga tjejer stress. Stressen har en tendens att öka för varje årskurs. En majoritet av tjejerna i årskurs två på gymnasiet säger att de ofta känner sig stressade.

  Nästan sex elever i en klass på 30 elever har prövat narkotika i gymnasiets årskurs två. Tio unga i en klass i årskurs nio och tvåan i gymnasiet uppger att de har vänner som använder narkotika. Samtidigt säger ungefär var fjärde ungdom i vårt län att de inte kan tala om till exempel droger med sina föräldrar. Dessa unga är i stort behov av att ha någon att prata med, någon att få råd och stöd av.