• Vi backar upp Knivstas fråga om Nysala

  Idag sammanträder både kommunstyrelsen i Uppsala och kommunstyrelsens arbetsutskott i Knivsta. Den gemensamma nämnaren är att Kristdemokraterna i båda församlingarna samtidigt lägger initiativ om en tidigareläggning av planeringen i ”Nysala”, och att man ska se över en gemensam omförhandling av fyrspårsavtalet.

  Bakgrunden är att det politiska styret i Knivsta i fredags svängde i frågan om att omförhandla fyrspårsavtalet och nu föreslår att det ska göras, detta efter påtryckningar från oppositionen och folkomröstningsinitiativet. KD i Knivsta har under flera år varit mycket tydliga med att vi vill se en omförhandling i syfte att minska antalet bostäder.

  En lösning för Knivsta vore att Uppsala kommun bygger en del av de utlovade bostäderna, eftersom det skulle innebära en mer spridd exploatering samtidigt som staten inte behöver sänka ambitionsnivån. 5000-7000 bostäder skulle lätt kunna rymmas inom området kallat ”Nysala” som utpekas i nytt förslag för den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra stadsdelarna i Uppsala.

   

  – Om Uppsala och Knivsta kan dela på statens krav på nya bostäder så är det en vinst för båda kommunerna, som båda står inför olika utmaningar kring detta. Det är orealistiskt av staten att tro att Knivsta med 18.000 invånare ska klara en utbyggnad för ytterligare 35.000 invånare fram till 2050, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i Uppsala.

  Området mellan järnvägen och E4, det som kallas Nysala, lämpar sig utmärkt för att bygga stad. Det är ett skogsområde som varken stör befintlig bebyggelse med goda kommunikationsmöjligheter, och som hindrar oönskad utbyggnad på Danmarksslätten och även i Knivsta och Alsike.

   

  – När det gäller viktiga infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som fyrspårsavtalet så är det helt avgörande med en bred folklig förankring. Både invånare i Uppsala och i Knivsta har markerat kraftigt mot att statens planer är för omfattande, och då vill vi kristdemokrater konstruktivt arbeta tillsammans för ett förslag som kan gillas av både staten, kommunen och regionen, för fyra spår vill ju, avslutar Segersam

   

  Vårt förslag öppnar också upp för fler möjligheter. Exempelvis kan man utreda om det går att koppla ihop kommunernas VA-nät, som skulle innebära att vi både får en bättre redundans när det gäller vattenförsörjningen och säkerställer kapacitet för avlopp. Man skulle också kunna titta på att förlänga Uppsala Spårväg/en ny stadsbana söderut mot Alsike och Knivsta och på så sätt koppla ihop infrastrukturen. Om frågan går framåt så kan även en justering av kommungränsen bli aktuell eftersom det har visat sig väldigt svårt att genomföra investeringar och utveckling precis på kommungränsen.