• Webbinarium om problemen med planerna för sydöstra stadsdelarna

    Den 4/12-20 anordnade Kristdemokraterna i Uppsala ett webbinarium om planerna för de sydöstra stadsdelarna. Deltagande var bland annat initiativtagarna till de lokala protesterna, Marguerite och Eva, f.d. tjänstemän från kommunen och kristdemokratiska politiker från Uppsala och Knivsta.

    Vi tog avstamp i den Fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna som det politiska styret (S, L och MP) pressar fram. Planen omfattar bland annat Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna, och ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050. Förslaget var ute på samråd 2 mars–15 maj 2020.

    Webbinariet går att se här: https://www.youtube.com/watch?v=gR78F-9yOXA