• Varför måste Kalmars julbelysning tas ner så tidigt?

  Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en Enkel fråga till Servicenämndens Ordförande Johanna Pettersson (C) |

  När Julen och den mörka årstiden nalkas lyser vi upp våra hem, trädgårdar och städer med ljusslingor och lampor. Centrala Kalmar och Kvarnholmen har under senare år haft en allt mer omfattande pyntning något som starkt bidragit till att mörka torg, gator, parker etc. lysts upp och trivselkänslan önskats.

  Tyvärr tas allt detta ner när Julen är över trot...

 • KD slår vakt om grönområdet vid Kungsgårdsvägen

  Vid måndagens kommunfullmäktige godkännes detaljplanen för Oxhagen 2:1 i sin nuvarande utformning, Kristdemokraterna beklagar detta å det starkaste.

  – Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet tydligt markerat att viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen (område 1,2,3) är möjlig – utan att överexploatera området. Men att ytterligare bebyggelse inom hela planområdet skulle innebära en allt för stor inverkan på områdets karaktär och att ett...