• Inför Lagen om valfrihetssystem

  Centerpartiet har i en motion föreslagit att snabbt utreda lagen om valfrihet. Intentionen är att i någon form införa lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Vi kristdemokrater ser positivt på att införa valfrihet inom socialförvaltningens område

  En utredning kring frågan har påbörjats inom socialförvaltningen, ändå säger nu Socialdemomkraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen nej till motionen. De har fastnat för ordet ”snabbt” i motionen. Motionären f...

 • Badtider för kvinnor

  Centerpartiet har in en motion föreslagit att man inför ”särskilda badtider för kvinnor” vid simhallen i Timrå. Idén har såväl prövats som införts i flera kommuner, däribland exempelvis Hudiksvall och Sundsvall.

  Kritiska röster talar mest om varför just kvinnor ska få tider och hur detta är ur ett jämställdhetsperspektiv. Men är det inte bra att ge alla möjlighet att kunna känna att de kan gå och bada på vårt badhus. Det finns kvinnor och män som av olika skäl inte kan/vill b...

 • Maskeringsförbud i kommunen onödigt

  Sverigedemokraterna i Timrå lämnade i januari in en motion om att ”förbjuda maskering på kommunala inrättningar”. Enligt dem verkar detta vara ett problem.

  Vi har idag en lagstiftning som förbjuder maskering vid demonstrationer. Skolorna har sedan 2003 rätt att förbjuda exempelvis burka, som nämns i motionen, och lärare får säga till elever på skolorna då man behöver kunna identifiera dem vid exempelvis provskrivningar. Men att detta förkommit, ens en enda gång, i Timrå ...

 • Utanförskapet ökar i Timrå – dags att agera

  Utanförskapet ökar i Timrå. Alltfler söker hjälp för att kunna försörja sig. Att då gräva ner huvet i sanden och skylla på regeringen är att strunta i alla utsatta människor.

  Ska man skylla på regeringen så var det väl den socialdemokratiska regeringens fel på 1990-talet att  försörjningsstöden kostade betydligt mer än idag. Nej, problemet ligger inte på denna nivå utan handlar bland annat om konjunkturen.

  Påståendet om att det skulle vara regeringens syftar antagligen på den...

 • Ny kollektivtrafikmyndighet bildad

  Den 1 januari 2012 bildades den nya kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län beroende på att en ny lag träder i kraft. Myndigheten ersätter Västernorrlands läns trafik AB.

  Någon skillnad bli det inte för resenärerna och den skattefinansierade trafiken kommer fortsättningsvis drivas av den nya myndigheten och upphandlas på det sedvanliga sättet. Den nya lagen gör det möjligt för den som vill att köra busstrafik i linjetrafik på kommersiell grund utan bidrag på såväl korta som...

 • Försäljning av Högbo

  Socialdemokraterna vill i en motion att AB Timråbo förvärvar Högbo (höghuset intill kommunhuset) från kommunen.

  Vi har tillsammans med allianspartierna verkat för att detta sker på ett lagligt sätt.

  Det är ganska uppenbart att socialdemokraterna tänker göra om Högbo till ett seniorboende. Vi kristdemokrater ser mycket postivt till att det skapas ett bra seniorboende i Timrå, men frågan om man kan göra det till rimliga kostnader med just Högbo är däremot en helt annan fråga.

  ...
 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...

 • 31% av gymnasieeleverna utan slutbetyg

  Nu går nästan var tredje ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Det är skandal! Nu måste kommunen rusta för framtiden och satsa på de unga.

  De har nog svårt att komma ut på arbetsmarknaden ändå som det är. En rejäl satsning på skolan är ett måste. Vi har lagt mer pengar i 2012 års budet än S och V och nästa år blir skillnaden säkert än större.

 • Slå samman Sundsvall och Timrå?

  Folkpartiet har motionerat om att folkomrösta om en kommunsammanslagning mellan Sundsvall och Timrå kommuner. Frågan har nu beretts av kommunstyrelsen.

  Förra gången det var aktuellt med en folkomröstning var det Miljöpartiet som föreslog att man skulle hålla en folkomröstning i regionfrågan och trots att Socialdemokraterna gick till val 2010 att folket skulle få bestämma så gick man emot denna motion.

  Så det var förstås väntat att även denna motion skulle bli nedröstad av Socialde...

 • Göran Hägglund har vårt förtroende

  Flera av riksdagspartierna har bytt partiledare. Kanske är det därför som media under ett par månader drivit en kampanj för att också Kristdemokraterna ska byta Göran Hägglund mot någon annan.

  När mediakampanjen drogs igång gick Göran Hägglund ut och välkomnade utmanare till partiordförandeposten. Mats Odell klev då fram som motkandidat. Det är glädjande att det blir lite diskussioner kring partiledaren, detta kan säkert leda till att man tar till sig den kritik som en del har och därme...