• Y:et, som under åren kostat miljontals kronor, skrivs ned till 1 kr

  Nu skriver kommunen ned det bokförda värdet på Y:et till 1 kr. Y:et av Bengt Lindström, kom till under socialdemokratiskt styre 1995 och har under årens lopp kostat skattebetalarna många miljoner kronor.

  Skulpturen, som är gjord i betong, väger inte mindre än 700 ton och invigdes 3 september 1995 intill Trafikplats Midlanda på E 4. Byggkostnaden lär ha varit uppemot en 30 miljoner. Kostnaden stod kommunen och olika företag. De årliga kostnaderna inklusive avskrivningar har senaste å...

 • Regionindelningen

  Frågan om den framtida regionindelningen har tagit ny fart genom landstingets vändning i frågan.

  När frågan först aktualiserades hade Timrå kommun att ta ställning till landstinget Västernorrlands förslag att bilda en region tillsammans med Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Vi tillsammans med andra partier i Timrå yttrade då att vi såg positivt på en stark Norrlandsregion.

  Kort därefter gjorde Sundsvall ett utspel om att Medelpad och Jämtlands län skulle k...

 • Positivt med vacker strandpromenad i Söråker

  Vad härligt! I slutet av året kommer en vacker strandpromenad att ha skapats i Söråker.

  Finansieringen löstes genom att man tog pengar ifrån projektet Centrumutveckling. Ombyggnaden av torget i Timrå blev dyrare än budgeterat så istället för en investering där blev det pengar till strandpromenaden.

 • Ordning och reda i fullmäktige

  När jag som ny i Timrå för första gången deltog på kommunfullmäktige chockerades jag av hur dåligt samtalsklimatet var. Pajkastning och prat när någon talar är vardagsmat i Timrås fullmäktige. Det är dags att man tar itu med detta och skapar ett gott samtalsklimat genom att anta en uppförandekod för förtroendevalda.

  Det anser Henrik Sendelbach och föreslår därför att man inför en uppförandekod för fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen. Den som har ett förtroendeuppdrag har ett ansv...
 • Mer pengar till de sämst ställda pensionärerna

  Alliansens logga

  Kristdemokraterna har drivit på för att få igenom sänkt skatt för pensionärerna men fick inte tillräckligt stöd för detta i årets regeringsbudget.

  Däremot har vi lyckats få igenom en höjning av bostadstillägget, en höjning som innebär mer för Sveriges pensionärer i plånboken än vad ovannämnda skattesänkning skulle gett. När ekonomin kommande år gör det möjligt att sänka skatten har man också sagt att det blir pensionärernas skattesänkning som gå före ett nytt jobbskatteavdrag.

  K...

 • Barnfattigdomen bekämpas

  Nu höjer vi bostadsbidragen och förstärker jobbsatsningarna. För en del barn och deras föräldrar räcker pengarna inte till. Ingen fotboll. Inget biobesök. Inga vinterkängor när första snön faller. Kristdemokraterna vill att alla föräldrar ska ges möjlighet att ta ansvar för sig och sin egen familj. Fler ska få arbete och fler ska kunna leva på sin inkomst. Vi vill också stötta familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Därför har Kristdemokraterna drivit igenom en höjning av bo...
 • Järnvägsdragningen genom Timrå kommun

  Järnvägen genom Sörberge
  Ådalsbanan slingrar sig fram i mellan Sundsvall och Härnösand. Frågan att göra järnvägen rakare har därför aktualiserat. Med de fakta som ursprungligen fanns fattade kommunfullmäktige beslut att förorda den till synes rakaste och bästa linjen , den så kallade E4-alternativet. Under valrörelsen framkom att detta alternativ bland annat skulle innebära en hög bro över Timrådalen. Detta tillsammans med andra faktorer gjorde att Moderaterna skrev en motion att man skulle förorda alternativ Väst. Med...
 • Bredare budgetberedning

  Budgeten är basen i kommunens verksamhet och kanske årets viktigaste politiska fråga. Idag består kommunens budgetberedning av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

  Vi tycker detta är rimligt men det är också av stor vikt ur demokratisk synvinkel att alla partier i kommunfullmäktige får insyn i budgetarbetet. Varje parti måste få samma förutsättningar så att man får ett fullgott underlag som man kan arbeta med och fatta beslut utifrån.

  Här ser vi möjligheten att stärka demo...

 • Motion: En bredare budgetberedning med alla partier i kommunfullmäktige

  Timrå 2011-11-28

  Motion till kommunfullmäktige i Timrå Kommun

  Idag gäller att kommunens budgetberedning består av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

  Ett beslut om att så ska vara fastställdes får många år sedan. Inget protokollfört beslut om budgetberedningens sammansättning finns utan är en fråga om praxis. Man kan också konstatera att de inte står något om budgetberedningen i nuvarande reglemente för kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen (1991:900) 6 § är det K...

 • Nya Sörbergeskolan – skenande kostnader?

  Vi har varit oroliga för att kostnaderna ska skjuta i höjden – kanske ett nytt Himlabadet som i Sundsvall? Under året har vi därför agerat för att hålla koll på utvecklingen. På kommunstyrelsen 16 augusti begärde vi att få en återrapportering av hur byggkostnaderna ligger. På kommunstyrelsen i september fick vi svar. Totalentreprenaden är kalkylerad till 105,6 miljoner kr och budgeten sägs kunna hållas.