• Alliansen kan endast räddas om vi lämnar DÖ

  Vissa hävdar att Alliansen kommer splittras om KD skulle börja jobba för att avveckla Decemberöverenskommelsen (DÖ). Jag delar inte den uppfattningen, tvärtom kan Alliansen endast räddas om vi lämnar DÖ. Det skriver Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun på Expressen debatt idag.

 • Varför har Kalmars bredbandsstrategi inte färdigställts?

  Johanna Ingvarsson (KD) ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande |

  För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Det ska vara möjligt att både bo och arbeta i hela Kalmar kommun – också på landsbygden.

  (mer …)

 • En stor dag för barnen i Hagby – Första spadtaget taget för en ny förskola

  Idag har det första spadtaget tagits för en ny förskola i Hagby. Christopher Dywik, Kristdemokraternas gruppledare tillika vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämndvar givetvis där.

  (mer …)

 • Fel väg att lägga ner tredje klass i Tvärskog

  Till onsdagens möte i Södermöre kommundelsnämnd har Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet (majoriteten) lagt ett budgetförslag som innebär att tredje klass läggs ner i Tvärskog. (mer …)

 • Andreas Carlson (KD) besökte Kavelbrosågen och polisens mobila kontor

  Under fredagen besökte riksdagsledamot Andreas Carlsson, tillsammans med Kalmaravdelningens gruppledare Christopher Dywik, Kavelbrosågen söder om Kalmar samt polisens mobila poliskontor för att diskutera förutsättningarna för småföretagen på landsbygden och den nya polisorganisationen. (mer …)

 • Hur länge ska barnen i Hagby behöva vänta?

  Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Servicenämndens ordförande |

  Majoriteten i Kalmar slår sig gärna på bröstet över alla byggnationer som planeras i investeringsbudgeten. Det är bra att det satsas. Men bara för något finns i investeringsbudgeten så betyder det ju inte per automatik att det prioriteras.

  Detta gäller i synnerhet renoveringen/nybyggnationen av skolan och förskolan i Hagby där personalen och barnen, trots tidigare löften ifrån majoriteten, har fått ...

 • Omsorgens besparingar slår hårt mot äldre

  Nu har förvaltningen lagt fram ett sparförslag för 2015 som påverkar omsorgsverksamheten i stort och som ska tas i nämnden torsdagen den 18 december.

  Om ett år är det åter dags för nästa sparåtgärds-plan för omsorgen och då ska också rätten till heltid verkställas för alla. Att få ihop en budget i balans utifrån dessa faktorer samtidigt som strukturkostnaden också ska minskas anser jag är en utopi.

  Besparingarna 2015 kommer att slå hårt mot omsorgstagare och pensionärer då bl.a....

 • Bromma – Nödvändig för Kalmars utveckling och för jämlik sjukvård!

  Sveriges mindre flygplatser har länge varit hotade. EU-kommissionen har velat ta bort möjligheten till offentligt stöd för regionala flygplatser. Sedan beslutade S, MP, V och SD i riksdagens trafikutskott att återinföra flygledningen i statlig regi, vilket hotar öka kostnader för de regionala flygplatserna med över 30 procent; pengar som måste tas ur ägarkommunernas och regionernas/landstingens budgetar.

  (mer …)

 • Vad händer med simhallen, ”Iffehallen” och Kalmar SK:s lokaler?

  ”Det är på gång, snart, ha tålamod, det är i ”pipen”, det ska bara utredas lite till…” Det är vad barn, föräldrar och tränare brukar få till svar när de frågar vad som händer med simhallen, Ishallen -”Iffehallen” eller Kalmar SK:s friidrottslokaler – lokaler som på olika sätt befinner sig i minst sagt bedrövligt skick.

  (mer …)

 • Kronobergs Nej är bra för Kalmar

  Under gårdagen rapporterade Barometern att Kronobergs län har övergett tanken på att ingå i en Stor-Skånsk region.

  (mer …)