• Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”

    Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett ärende om skärpning av det klimatprotokoll som antogs förra året.

    När Uppsala kommuns klimatprotokoll antogs 2014 rådde bred politisk enighet. I takt med att tekniken utvecklas och ny forskning kommer vet vi dock att det kommer behöva uppdateras, särskilt om vi vill fortsätta vara en kommun i framkant. När man gör det är det dock viktigt att målen fortsatt är möjliga att nå, och inte blir till visioner, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD)

    Kristdemokraterna välkomnar höga ambitioner, men vidhåller att de mål vi sätter upp faktiskt ska gå att uppnå. Vi ser gärna en skärpning av Miljö- och klimatprogrammet 2014-2023, men vill ha realistiska och uppföljbara mål som inte sträcker sig alltför långt fram i tiden, avslutar han.

    Kristdemokraterna har föreslagit ett mål som innebär att Uppsala kommun senast 2017 ska övergå till 100% klimatneutral elenergi – en skärpning av målen som är genomförbar.