• Tämnaren riskerar försvinna inom ett par sekler

    Utan åtgärder kan sjön Tämnaren, där Uppsala kommun får en femtedel av sitt dricksvatten, vara borta inom ett par sekler.

    – Uppsala kommun måste ta ledartröjan för att få till stånd en förändring – vi tar 20% av vårt dricksvatten där, och vi är den största kommunen som, tillsammans med Heby och Tierp, har muskler nog att åstadkomma en förändring, säger Jonas Segersam (KD).

    Sjödjupet har mer än halverats genom flera sänkningar de senaste 150 åren, och är nu nere på i genomsnitt 1,3 m. 1,2 m är den kritiska gränsen för när solen når ner till botten och vegetationen gör att vattnet växer igen. En höjning av vattenytan är därför troligen nödvändig.

    – Självklart är jag för en utveckling av lantbruket, men läget idag, när åkrar granplanteras, och mjölkgårdar läggs ner runt i Uppland, kan inte jämföras med bristen på jordbruksmark på 1800-talet. Det är därför viktigare att rädda en sjö än att låta enskilda markägares intressen styra, säger Jonas Segersam (KD).