• Öka tryggheten i Uppsala

  KD har många prioriterade frågor. Dit hör definitivt vården, i synnerhet för de äldre, men också landsbygdsfrågor, för att inte tala om allas vår trygghet. Jonas Segersam, kommunalråd och partiets förstanamn i valet till kommunfullmäktige, berättar engagerat om sin väg in i KD och vilka frågor som han själv brinner för.

  – En sak är säker, att ge äldre covidsjuka palliativ vård efter ordination av läkare som aldrig träffat patienten, hade aldrig hänt under ett KD-styre. Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen. Det är en hjärtfråga för oss, säger Jonas Segersam och lyfter flera förslag att förbättra de äldres livsvillkor. Till exempel äldreboendegaranti för alla över 85 år.

  – Vi vill också se fler aktiva seniorpolitiker. Här finns en stor och viktig resurs för samhället som vi behöver ta vara på. Det handlar ytterst om synen på de äldre, på människovärdet som unikt och okränkbart, oavsett ålder. Det är en viktig värdemätare på hur samhället mår. Här blev pandemin ett beklämmande uppvaknande.

  Vi sitter och samtalar i Uppsalas ”nya” fina stadshus. Vi har passerat det imponerande entréplanet, där kommunfullmäktige har sin mötessal. Här diskuteras och tas beslut i en mängd frågor som rör oss uppsalabor. Jonas känner sig hoppfull, hur valvinden blåser mot ett majoritetsskifte i höst, även på riksplanet.

  – Det är ett oerhört viktigt val. Trygghetsfrågan är den allra viktigaste. Här ser vi en förfärande utveckling där många idag tvekar att ta en promenad på stan. Så får det inte vara. Det här har gått skrämmande snabbt. Vi kan inte längre vara naiva. Vi måste från hela samhället kraftfullt visa att vi inte accepterar utvecklingen, med bombdåd och skjutningar i bostadskvarter och nu även kravaller på öppen gata.

  Det går inte att ta miste på Jonas engagemang och tro på förändring. Han är uppvuxen i frikyrkan, är bekännande kristen, vilket gjorde att steget till Kristdemokraterna var ganska självklar, efter att han under studieåren rört sig i konservativa studentkretsar.

  – Jag insåg alltmer att kristdemokratin passar mig bättre, eftersom den är bättre, säger Jonas och skrattar.

  Han berättar hur den växte fram i Tyskland på 1930-talet, en stark folkrörelse med syfte att förbättra arbetarnas villkor. Den tog tydligt avstånd från både fascism och kommunism och kom att bana väg för det nya Tyskland efter kriget, med riktning mot den europeiska gemenskapen, nuvarande EU.

  Kristdemokratin har, påpekar Jonas, en klar ideologisk grund med ett starkt socialt patos. Här finns en sammanhållen vision och tanke. Bland annat att beslut ska tas på lägsta möjliga nivå, nära de människor som berörs. Allt med familjen som samhällets grundsten, tillsammans med andra samhällsbärande institutioner som försvaret, kyrkan och monarkin.

  Efter att ha blivit tillfrågad år 2000 engagerade sig Jonas i KD. Han har sedan via jobb som ombudsman och politisk sekreterare, följt av några år som vikarierande landstingsråd, landat på posten som kommunalråd.  Det var när Ebba Busch för sju år sedan lämnade kommunpolitiken för att bli partiledare. Sedan 2018 är Jonas dessutom vice ordförande i utbildningsnämnden.

  Skolan är med andra ord ännu en hjärtefråga för honom. Kvaliteten där är helt avgörande för alla barn och ungdomars liv och framtid, betonar han.

  – Åtgärder med små barngrupper måste sättas in redan i barnomsorgen, då grunden läggs för den fortsatta skolgången. Det är också viktigt att byskolorna får leva kvar. Hela Sverige ska fungera.

  Det om något berör Uppsala, Sveriges största landsbygdskommun med hela 50 000 invånare som lever och bor utanför staden.

  – Att alla de ska kunna ha en fungerande samhällsservice har alltid varit en högt prioriterad fråga för oss kristdemokrater, avslutar Jonas Segersam.

  Fakta Jonas Segersam

  Född: 1969 i Skeppshult, Gislaveds kommun.Små barngrupper, desto bättre kvalitet, fler vuxna att knyta an till, trygghet.
  Utbildning: Uppsala universitet med statskunskap som huvudämne.
  Familj: Fru och sex barn, fem mellan 15–25 år, samt en 2-åring.
  Bor: Villa i Danmark
  Arbete: Har varit aktiv i eget bolag inom barnomsorgen. Har även jobbat som lärare och studievägledare på Sävjaskolan.
  Politisk aktiv: I KD sedan år 2000.