• Tillsätt kriskommission och starta grannsamverkan i Uppsalahems byggnader

  Jonas Segersam, kommunalråd, KD Uppsala

  Pressmeddelande 2019-10-29

  Fyra bilbränder har ägt rum på kort tid i Gränby/Löten. Kristdemokraterna i Uppsala föreslår nu att kommunen tillsätter en kriskommission för att snabbare få de trygghetsskapande åtgärderna på plats.

  i UNT den 28 oktober uppger polisen att de vill få fler områdespoliser och egen kameraövervakning, men att det viktigaste just nu är samarbetet med de boende i området. ”Det finns med all säkerhet personer där som vet vilka som anlägger de här bränderna. Den informationen vill vi ha.” kommenterar de.

  KD i Uppsala kommun vill också att kriskommissionen ska få i uppgift att vidta och följa upp ytterligare åtgärder.

  Det är katastrofalt dåligt att det politiska ledarskapet sitter tysta när det är nödläge på våra gator. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att hjälpa polisen i deras viktiga arbete och för att vända utvecklingen!

  – Vi har inte ens lyckats få upp alla trygghetskameror ännu trots att det har gått lång tid sedan besluten togs. Se till att lösa problemen istället för att rycka på axlarna och säga att det tar tid, kommenterar Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

  Kristdemokraterna vill att bland annat nedanstående åtgärder ska ingå i kriskommissionens uppdrag.  Förslagen läggs fram på kommunfullmäktige den 4 november.

  1. Inför och starta upp grannsamverkan i Uppsalahems byggnader i samarbete med polisen för att säkra informationsinhämtningen och för att verka förebyggande
  2. Erbjud strukturerat och lättillgängligt avhopparstöd för gängkriminella och radikalister
  3. Dubbla styrets budget för patrullerande ordningsvakter och utöka LOV 3-områdena så att man inte begränsas av byråkrati och geografiska gränser
  4. Lägg fem miljoner kr på fler trygghetskameror vid otrygga och brottsutsatta platser 2020