• Alkohol spelar en för stor roll

  Den här veckan uppmärksammas att vart femte barn lever i en familj med någon form av missbruk. I Uppsala finns Trappan som stöd. Men en restriktiv alkoholpolitik är också viktig, skriver landstingsråden Miriam Eriksson (KD) och Johan Örjes (C) idag i Uppsalatidningen.

  Många barn i Sverige växer upp i familjer där alkohol eller and­ra droger spelar en för stor roll. Folkhälsoinstitutet uppskattar att omkring 400 000 barn har minst en förälder med en riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion. Det motsvarar ungefär vart femte barn, vilket också är namnet på den kampanj som pågår under denna vecka och som vill skapa uppmärksamhet för dessa frågor.

  Vart femte barn. Det är en stor grupp som omfattar många olika grader. För en del handlar det om föräldrar som dricker lite för mycket, men där barnens vardag inte påverkas annat än vid enstaka tillfällen, för andra barn är det föräldrarnas missbruk som präglar hela uppväxten.

  Dessa barn är inte oälskade. De kan också uppleva glädje och lycka tillsammans med sina föräldrar. Men det finns också många berättelser om hur flaskan, drogen, i vardagen trängt sig emellan föräldrar och barn. Hur unga tjejer redan tidigt har fått ta ett ansvar lång utöver sina år. Hur tankarna inte har kunnat vara i klassrummet, koncentrerade på lärarens instruktioner, för att hela huvudet snurrar av tankar kring i vilket skick hon ska finna sin mamma när dörren till hemmet öppnas senare på eftermiddagen.

  Vart femte barn. Det betyder att de finns i stort sett i varje större grupp barn och ungdomar. Det är viktigt att vi som är vuxna vågar se och hjälpa. För det är ett rimligt krav att de ska kunna få stöd och hjälp när de känner att de behöver det. Att de ska få veta att det inte är ensamma, att de finns fler som delar liknande upplevelser.
  Runt om i Sverige finns det många stödgrupper som erbjuder det stödet, en del i kommunens regi, andra drivs av ideella organisationer och nätverk. Kontaktuppgifter till närmaste stödgrupp finns på drugsmart.com under fliken Missbruk i familjen.

  I Uppsala finns Trappan. Ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting för barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där de vuxnas problem med alkohol eller andra droger har präglat vardagen.

  Genom Trappan får barnet inte bara träffa and­ra med liknande erfarenheter, det får också ökad kunskap om hur hela familjen påverkas. Genom Trappans grupper får de också en ökad medvetenhet om de egna behoven och stärkt självkänsla. Gruppverksamheten stöder en positiv utveckling för deltagarna och hjälper till att bryta ohälsosamma mönster.

  Stöd behövs, men den viktigaste insats som vi kan göra handlar om att bygga ett samhälle där färre barn behöver växa upp i familjer där alkohol eller andra droger står i centrum. Det åstadkommer vi genom ett samhälle där färre vuxna missbrukar alkohol och narkotika. Därför behövs det också en fortsatt re­striktiv svensk alkoholpolitik.

  Johan Örjes (C), landstingsråd
  Miriam Eriksson (KD), landstingsråd och ordförande hälso- & sjukvårdsstyrelsen