• KD tar strid för friskolesystemet

  Socialdemokraterna vill stänga väl fungerande skolor

   

  ”Svensk skola ska vara fri från konfessionella inslag” skriver civilminister Ardalan Shekarabi i Aftonbladet den 13 mars.

   

  Vi ser med förfäran hur Ardalan Shekarabi jämför svenska konfessionella skolor med hans egna erfarenheter från Irans religiösa diktatur där samhället och lagar grundas på koranen och sharia.

   

  Att denna världsbild ligger till grund för ett socialdemokratiskt statsråd är djupt beklagligt, anmärkningsvärt och en direkt förolämpning mot alla de föräldrar och elever som idag går i svenska konfessionella skolor som präglas av hög kvalitet. Att vilja förbjuda alla konfessionella skolor istället för att införa skarpa åtgärder mot religiös extremism är snarast ett tecken på religiös analfabetism.

   

  Utöver att ett sådant beslut också definitivt skulle innebära slutet för Luciafirande i skolan och traditionsenliga skolavslutningar i kyrkan så innebär beslutet, om det blir verklighet, att väl fungerande konfessionella förskolor och skolor förbjuds. Detta trots att dessa är mycket uppskattade av barn och deras föräldrar.

   

  Idag finns 66 konfessionella friskolor i Sverige – en judisk, elva muslimska samt 54 kristna.

  De senaste åren har vi sett några uppmärksammade fall där konfessionella skolor inte lever upp till skollagen. Ofta har det handlat om inslag av islamism i ett fåtal muslimska skolor.

  Men istället för att stänga de skolor som inte lever upp till skollagens krav har nu Ardalan Shekarabi landat i att förbjuda alla former av konfessionella inslag. Med denna typ av förenklad socialdemokratisk plakatpolitik och populism riskerar många mycket bra skolor med goda resultat att försvinna.

   

  Det är dessutom tragiskt att inte Sveriges största parti har kunskap om Europakonventionen, där familjers rätt att välja skola är en del av grundläggande mänskliga rättigheter. Att ta bort det svenska friskolesystemet skulle innebära att vi återigen får ett privatskolesystem där bara de barn som har rika föräldrar har möjlighet att gå på en skola med en profil som de själva valt. Och hur ska man göra gränsdragningen mot just konfessionella skolor om man nu vill göra det. Är då en viss filosofisk (t ex antroposofi eller nationalism) eller etnisk profil (t ex arabisk eller somalisk) fortfarande möjlig att ha kvar?

   

  Vi besöker idag Shekarabis hemkommun Knivsta där förslaget innebär att Svenska kyrkans förskola och skola, S:a Maria förbjuds. En skola som uppskattas av både elever, föräldrar och personal. Shekarabi har inte ens bemödat sig att besöka denna uppskattade skola.

   

  Shekarabi borde i stället för att stänga ned uppskattade och väl fungerande skolor ägna sig åt verkliga skolproblem såsom arbetsmiljö, lärarbrist och sjunkande skolresultat.

   

  Till skillnad från Socialdemokraterna, anser Kristdemokraterna att det är kvaliteten i verksamheten och föräldrars och elevers möjlighet att välja skola som är det viktiga. Detta oavsett om det handlar om en kommunal, en fristående eller en konfessionell skola. Det är inte staten som ska bestämma över de svenska familjerna, och framförallt vill vi inte se ett samhälle utan religiösa yttringar, vilket är Shekarabis vision. Vi måste slå vakt om ett öppet, demokratiskt samhälle byggt på viktiga västerländska principer såsom grundläggande mänskliga rättigheter.

   

  Ardalan Shekarabi – tänk om, och låt svenska skolelever även i framtiden få sommarlov till tonerna av ”Den blomstertid nu kommer.”

   

  Lars Adaktusson (KD) Europaparlamentariker

  Björn-Owe Björk (KD) Kommunalråd Knivsta

  Jonas Segersam (KD) Kommunalråd Uppsala

   

  Debattartikeln publicerades i UNT 2018-04-04: http://unt.se/asikt/debatt/religios-analfabetism-4944455.aspx