• (KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

  PRESSMEDDELANDE 

  Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

  – Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv barn. För barn 4-5 år är riktmärket nio till 15 barn. Det den rödgröna majoriteten gör är alltså att medvetet bygga nya stadsdelar med förskolor som ligger över Skolverkets riktmärken, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

  Enligt Skolverket visar både deras egna rapporter och Skolinspektionens kvalitetsgranskning att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna idag är för stora. De menar att om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att istället bli negativa, och att konsekvenserna kan bli att barnen känner anonymitet, otrygghet och håglöshet. Barngruppernas storlek har alltså mycket stor betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.

  – När man planerar en helt ny stadsdel där 3-4000 människor beräknas bo är det viktigt att planera för hållbara förskolor. Varför har Pelling medvetet planerat att bryta mot riktlinjerna? Skolverkets egna föräldraundersökningar visar tydligt att föräldrar är nöjda med personalens arbete men tycker att barngruppernas storlek är för stora, fortsätter Segersam (KD).

  – Förslaget är illa genomtänkt och bäddar för stora strukturella sociala problem i framtiden. Här föreslås en underdimensionerad förskolestruktur, höga hus, små avstånd mellan husen och otrygga närmiljöer. Det är inte socialt hållbart och blir dåliga boendemiljöer för de familjer vi hoppas vill bo och leva sina liv där, kommenterar Simon Westberg (KD) ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.