• KD: Självklart att syskonförtur ska gälla

    Så kom till slut beskedet – högsta rättsinstans har meddelat att syskonförtur strider mot skollagen. Uppsala kommun tvingas nu göra om urvalet trots att alla föräldrar redan gjort sina val. Detta är något som upprör föräldrar likväl som kristdemokraternas Jonas Segersam, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.

    –        Jag är väldigt besviken, kommenterar Segersam. För mig är det självklart att syskonförtur borde gälla och vara ett av kriterierna för placering i förskola och skola. Nu behöver vi jobba för att så snabbt som möjligt förändra lagstiftningen så den anpassas efter föräldrarnas önskemål

    –        Lagen ska inte vara till för att skydda systemet, utan för att hjälpa föräldrar att få ihop sitt livspussel. Att ha sina barn placerade på vitt skilda ställen försvårar på många sätt, inte minst logistiken kring hämtning och lämning

    Besked om vilken skola man blivit placerad på till hösten kommer i början av mars. Enligt UNT (27/2) berör tusentals barn som alltså får sväva i osäkerhet en månad till.