• Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala kommun

    Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

    Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för fler trygghetsstärkande åtgärder i kommunen. I denna rapport presenteras en serie förslag som kommer att realiseras om Alliansen vinner valet 2018. Förslagen innefattar både kortsiktiga lösningar för att hantera de mest akuta problemen och långsiktiga åtgärder som lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet för en säkrare framtid.

    Vi presenterar här ett Trygghetspaket för Uppsala med satsningar om sammanlagt närmare 20 miljoner kronor med start i budgeten 2018.

    Läs rapporten i sin helhet här: Trygghetsrapport Alliansen