• Förbjud tiggeri på vissa platser i Uppsala

    Kristdemokraterna i Uppsala har presenterat sitt valmanifest. En av punkterna för ett tryggare samhälle är att reglera den kommunala ordningsstadgan och försvåra tiggeri på vissa platser i kommunen.

    Tiggeri handlar inte längre om överlevnad, utan om att tjäna pengar. Inte sällan är det en försörjning på bekostnad av medmänniskor i form av människohandel – en verklighet som gjort sig påmind i vår kommun. Det finns också en problematik med människohandel, och till viss del även prositution, kopplad till tiggeriet. Det måste vi motverka.

    Tiggeri är ingen lämplig försörjning oavsett om den är kriminell eller inte. Framför allt är det en djupt olämplig miljö för barn och unga vuxna att vistas i. Vi vill därför kraftigt försvåra möjligheten att tigga i Uppsala genom att reglera den kommunala ordningsstadgan.

    _____________
    Många tror att kristdemokrater är frommare än liberaler eller socialdemokrater. Så är det naturligtvis inte. Vi är ett stabilt alternativ i det borgerliga blocket. Vi gjorde upp med åsiktskorridoren, lämnade DÖ och utkrävde ansvar för #transportgate. Vi betonar vad som är politikens uppgift och vad som inte är det. Vi betonar vikten av goda värderingar. Man vet helt enkelt var man har oss.