• Ge föräldrarna ersättning om kommunen inte ger förskola

    Kristdemokraterna har i Uppsalalyft frågan om att kunna ge föräldrar ersättning för utebliven förskoleplats om inte kommunen lyckats tillhandahålla platsen inom de lagstadgade fyra månaderna. Detta är idag omöjligt för kommunerna att göra på grund av nationella hinder i lagstiftningen. KD välkomnar därför biträdande utbildningsminister Nyamko Sabunis utspel om att tvinga kommunerna till ersättning samt regeringens utredning av frågan.

    – Vi gick till val på att flytta makten från politikerna till Uppsalaborna. Att införa så kallade garantitider inom våra boendeplatser, bygglov två områden där vi redan gjort mycket samt förskoleplatser som är en viktig del i detta. Vi fick igenom detta i våra budgetförhandlingar under våren och kommunfullmäktige väntas ta beslut om detta i juni, det säger Ebba Busch, kommunalråd KD i en kommentar.

    – Under våren har många Uppsalafamiljer haft stora problem, eftersom de inte fått den utlovade förskoleplatsen inom den tid som utlovats. Det är avgörande att Uppsala kommun tar ytterligare steg från myndighetskultur till servicekultur, det säger Ulla Johansson gruppledare KD, Barn och ungdomsnämnden.

    – Om människor ska kunna ha reell makt över sitt eget liv så kan vi inte ha ett system som låter föräldrar stå helt handfallna om kommunen inte uppfyller sina skyldigheter gentemot medborgarna. Därför bör garantitider med rätt till ekonomisk kompensation införas inom förskoleområdet i Uppsala, avslutar Ebba Busch.