• Kampanj: Trygghet

  Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

  Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

  Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörighet ökar risken att hamna i utanförskap.

  Vår filosofi är enkel:

  STÄRK FAMILJERNA och hjälp dem hålla ihop.
  Läs om vår familjepolitik här

  FÖRBÄTTRA SKOLORNA så färre faller utanför.
  Läs om vår skolpolitik här

  ANSTÄLL FLER POLISER som patrullerar gator och torg.
  Läs om vår rättspolitik här