• KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism

  Kristdemokraterna i Uppsala har under det senaste året uppmanat majoriteten att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar att den finns färdig för behandling till morgondagens kommunstyrelse, men är besvikna över att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt allvar.

  – Hela syftet med handlingsplanen är att jobba förebyggande, men den aspekten har man nästan missat helt. Man hänvisar till att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala anslutit sig till våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands. Men det är ju sista steget – vi kräver att man gör något för att förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden, innan det händer något, säger Jonas Segersam (KD)

  – Många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala islamistiska inslag i kommunen, och det är där de tidiga insatserna ska sättas in. Vi lämnar en hel rad förslag på konkreta förbättringar till kommunstyrelsens möte imorgon, avslutar han.

  Vi lämnar följande förslag:

  1. Formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro för personer som riskerar hamna i islamistisk extremism
  2. Inför en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
  3. Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
  4. Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering
  5. Utbyt erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism