• KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen

  Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.  Nu vill Kristdemokraterna i Uppsala särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.

   År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m fl i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta.

  Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.

  För år 2015 låg Uppsala kommun på 16,3 barn per barngrupp i snitt. Skolverkets allmänna rekommendationer är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15 barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med stor sannolikhet orsaken till varför personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg i arbetet mot en lugnare arbetsmiljö för alla inblandade.

  Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för vart och ett utav dem.

  I samband med den skoldialog som Utbildningsnämnden genomfört under 2016 har flera värdefulla synpunkter inkommit från personalen inom förskolan. En del som lyfts fram är behovet av att arbeta mer aktivt och strukturerat med arbetsmiljön. Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem med låg grundbemanning och stora barngrupper tas upp i dialogerna.

  – Som vice ordförande i Utbildningsnämndens förskoleutskott kommer jag se till att den här frågan följs upp ordentligt. Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Uppsala kommun menar allvar med att vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god, kommenterar Marin Wisell (KD) vice ordförande i Utbildningsnämndens förskoleutskott.

  – Vi vill förbättra arbetsmiljön för både personalen och för barnen, som ändå är de som är där upp till 50 timmar i veckan. Det är ju mer än en vanlig heltid för en arbetande vuxen, avslutar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

  Kristdemokraterna lägger nu en motion till Kommunfullmäktige där man föreslår en genomgripande kartläggning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. Detta ska även resultera i ett konkret åtgärdspaket.