• (KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

  I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

  Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majoriteten avsåg upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.[1] Vi efterfrågade samtidigt en kartläggning av hur stort problemet var och vad kommunen ämnade göra för att förebygga extremismens framfart. Svaret var svävande och därför följde vi upp ärendet med en motion, där vi krävde att en sådan plan skulle upprättas.[2] När planen ett år senare väl skulle antas var den så bristfällig att vi reserverade oss till förmån för en rad tilläggsyrkanden. [3]

  – Grupperingar kopplade till våldsbejakande islamistisk extremism har de senaste åren genomfört en rad terrordåd i Europa och nu även i Sverige. Att låta sådana krafter gro i Uppsala är ansvarslöst och farligt. Vi har som enda parti i Uppsala pressat majoriteten att ta fram en handlingskraftig plan mot våldsbejakande extremism, särskilt med tanke på situationen i Gottsunda. Nu när Polisens nationella operativa avdelning (NOA) klassat det som ett särskilt utsatt område, där våldsbejakande extremism är ett av kriterierna, är det hög tid att våra rödgröna politiker skärper till sig, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

  – Ytterst behöver vi fler poliser, men tyvärr har kommunen ingen rådighet över det. Vi har däremot föreslagit att stärka samarbetet med Säkerhetspolisen och formalisera samverkan med moskéer och islamska föreningar som kan innebära broar för personer som riskerar utveckla extremism. Vi behöver också komplettera med att placera de planerade trygghetskamerorna och kommunala ordningsvakterna i Gottsunda – det finns ingen anledning att vänta, avslutar han.

  Vi uppmanar Uppsala kommun följande:

  • Placera trygghetskameror och ordningsvakter i Gottsunda
  • Inför kommunala kontaktpersoner som man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
  • Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
  • Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering.
  • Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism

  [1] 2015-10-28 Interpellation om våldsbejakande extremism

  [2] 2016-08-19 Motion angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  [3] 2016-09-05 Reservation mot majoritetens bristfälliga handlingsplan mot våldsbejakande extremism