• (KD): Socialismen slår mot de svagaste

    Kajans friskola tvingas nu stänga på grund av den rödgröna majoriteten i Uppsala kommuns ideologiska kompass. Istället för att fokusera på den kvalitet som Kajan ger till barn med särskilda behov har de rödgröna politikerna valt att fokusera på ägarformen – vilket nu resulterar i stängning.

    Kajan tappar nu sitt tilläggsbelopp och tvingas stänga. Det finns ingen plan för de elever som drabbas, och det verkar inte heller finnas någon vilja hos Caroline Hoffstedt (S), ordförande i Utbildningsnämnden, att försöka rädda situationen.

    Många barn känner nu en stor oro och många föräldrar vet inte vad de ska ta sig till. De vet inte längre var de ska placera sina barn.

    – De rödgröna pratar ofta om att de står på de svagas sida men de visar gång på gång på det motsatta i praktiken, säger Jonas Segersam (KD)

    – Det här beslutet grundar sig inte på en vilja att värna eleverna utan är ideologiskt motiverat för att bli av med friskolor i kommunen. Det upprör oss kristdemokrater väldigt, avslutar han.