• (KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix

    Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett uppmärksammat ärende om att avskaffa könssuffix i kommunala texter. Kristdemokraterna yrkar då avslag.

    – Medan vi står inför allvarliga problem med att tryggheten försämras för framförallt kvinnor i Uppsala har vi betydligt viktigare punkter på dagordningen än vilka ord som används i den kommunala byråkratin. Vi Kristdemokrater vill förbättra kvinnors villkor genom att göra Uppsalas gator tryggare och genom att jämställa arbetsmarknaden så att lika villkor gäller för alla. Tydligen anser den rödgröna majoriteten att plakatpolitik är viktigare, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i Uppsala.

    – En av Kristdemokraternas hjärtefrågor är att alla människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar att leva goda liv. Att motverka olika förtryck såsom sexism och rasism sker dock inte främst genom att ändra könssuffixer i den kommunala organisationen, utan genom aktiva attitydförändringar med utgångspunkt att alla är lika mycket värda och ska behandlas lika, avslutar han.